Thursday, June 30, 2011

معرفي وبلاگ زبانشناسي تركي

http://farzanehrostam.blogfa.com/

این وبلاگ در نظر دارد به موضوعات متنوع مطالعه زبانشناختی زبان ترکی آذربایجانی در ایران بپردازد.این وبلاگ سایتی علمی و فرهنگی است و بنابراین از تمام دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های زبانشناسی همگانی و اموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و زبان انگلیسی دعوت بهمکاری میکند.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

keshki blogfa yerine bloggerde olsaydi....

10:58 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home